[Đăng ngày: 22/08/2014]
Bước 1: Công dân vào trang cần nộp hồ sơ mức độ 3, chọn vào mục “Đăng ký tài khoản”
 


Bước 2: Công dân nhập đầy đủ thông tin như hình dưới
 


Bước 3: Chọn nút “Đăng nhập” và nhập thông tin đăng nhập như hình dưới
 


Bước 4: Chọn vào menu “Soạn hồ sơ”, tiếp theo chọn vào lĩnh vực muốn nộp hồ sơ mức độ 3, tiếp theo chọn vào thủ tục mức 3 mình cần nộp hồ sơ như hình phía dưới
 


Bước 5: Nhập nội dung cần nộp hồ sơ “Ví dụ: Đăng ký khai sinh Hồ Minh Hoàng” và đính kèm tệp sau đó nhấn nút lưu
 


Bước 6: Chọn vào menu “Quản lý hồ sơ”
 


Bước 7: Chọn vào hồ sơ cần nộp (click đôi) vào nhấn nộp hồ sơ
 


CÔNG DÂN HOÀN TẤT VIỆC NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN.
Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :