[Đăng ngày: 02/06/2011]
1. Màn hình tra cứu Thủ tục hành chính



2. Công dân chọn lĩnh vực và thủ tục tương ứng



3. Công dân có thể tra cứu theo từ khóa



4. Công dân xem thông tin chi tiết thủ tục (bao gồm cả mức độ, quy trình, hồ sơ, tài liệu tham chiếu)



5. Công dân xem thành phần hồ sơ và tải xuống giấy tờ theo quy định


 
6. Tham khảo văn bản pháp luật




Quay trở về
Đầu trang
In bài viết
Gửi cho bạn bè
Các tin khác :